skip to Main Content

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, SAMFÄLLIGHETER OCH HYRESVÄRDAR

Håll brand, vattenskador och inbrott borta genom larm med digital grannsamverkan.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, SAMFÄLLIGHETER OCH HYRESVÄRDAR

Håll brand, vattenskador och inbrott borta genom digital grannsamverkan.

Allt hänger ihop

Svenskt Brandskydd jobbar aktivt tillsammans med bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och samfälligheter i deras kontinuerliga arbete att skydda fastigheter och boende. Med vår kombination av digital grannsamverkan, modern larmteknik, väktartjänster och strategiskt brandskyddsarbete kan vi erbjuda en unik plattform. Plattformen förenklar för boende och styrelse att kommunicera och samverka mot inbrott, brand och vattenskador.

Brandsamverkan film

Visste du att…

enligt statistik från Vattenskadecentrum sker 29% av alla vattenskador i relation till köksutrymmen.
Läckage under diskbänk och bakom diskmaskin utgör majoriteten av dessa skador.

… det rapporterades in ca 25000 bränder i bostäder 2018, enligt statistik från Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation.

… inbrotten i bostäder har minskat med 36% sedan 2015, enligt statistik publicerad av Polismyndigheten. Polisen ser grannsamverkan som den viktigaste faktorn till denna minskning.

Våra tjänster

Brandskydd

Brandlarm i lägenheter och allmänna utrymmen  är sammankopplade. De kan följas i realtid via appen för grannsamverkan. Redan 45 sekunder efter aktiverat larm blir grannar och styrelsen upplysta och kan därmed ge snabb assistans.

Läs mer

Vattenskydd

Det uppkopplade läckagelarmet placeras i utrymmen såsom t.ex. kök. Där används vatten men fuktspärr saknas.  Vid exempelvis droppläckage bakom diskbänken uppmärksammas snabbt lägenhetsinnehavaren och styrelsen. Detta förhindrar att en större fuktskada uppstår.

Läs mer

 

Inbrottsskydd

Inbrottslarmet fungerar utmärkt för både allmänutrymmen och lägenheter. Under ett inbrott är inte lägenhetsinnehavaren ensam och utsatt då även grannarna notifieras. Detta är trygghet genom samverkan.

Läs mer

 

När larmet går kan grannar snabbt agera och samarbeta.  Här är några förslag på effektiv grannsamverkan vid skarp brand

• Inhämta information
• Larma räddningstjänst
• Utrym
• Rädda liv
• Begränsa brand
• Släck om möjligt
• Förenkla räddningsinsats

Ett par röster från BRF Laduviken

“Efter några minuter kan man som granne rädda liv och släcka en begynnande brand”

Marianne Fransson
BRF Laduviken

“Nu vet vi att alla i föreningen har en fungerande
brandvarnare”

Karin Gustafsson
BRF Laduviken

Marianne Fransson och Karin Gustafsson i Styrelsen i BRF Laduviken med 85 uppkopplade lägenheter.

Back To Top