skip to Main Content

Inbrottsskydd

Kostnadseffektiva och digitala helhetslösningar

Majoriteten av dagens inbrottslarm i flerfamiljshus baseras på att varje boende endast skyddar sin egen lägenhet. Detta gör att priset för installation och hårdvara blir omotiverat dyr. Oftast kräver dessutom en traditionell larminstallation att varje lägenhet har en egen fast internetuppkoppling. Det blir samtidigt ett krav och därmed en risk för lägenhetsinnehavaren som själv ska säkerställa att uppkopplingen alltid fungerar.

Våra skräddarsydda lösningar

Målsättningen med Svensk Brandskydds installationer är att skapa trygghet genom digital grannsamverkan, ibland också i kombination med larmcentralstjänst. Installationen knyter samman hela fastigheten och därmed minskar vi hårdvarukostnaderna för bostadsrättsföreningen. I samråd med styrelsen kan vi också säkra upp de allmänna utrymmena och entréer.

Boende och styrelse får notifikationer direkt vid ett intrång och inbrott. Då det oftast finns någon i huset som är hemma kan man avvärja ett inbrottsförsök hos en granne även under semestertider och innan larmcentralen har agerat på ärendet.

Systemets centralenhet ansluts både via bredband och GSM/3G för att garantera att det alltid är uppkopplat. Systemet hanterar sirener, glaskrossdetektorer och andra larmsensorer. Varje centralenhet klarar av att larma upp till 25 lägenheter (zoner). Systemet kan utökas efter behov.

  • Inbrottslarm för alla lägenheter
  • Kostnadseffektivt val  
  • Larm och kameraövervakning till källare och andra allmänutrymmen 
  • Trygghetslarm till trapphus, lägenheter och mobiltelefoner 
  • Enkel administration av styrelsen
  • Går att kombinera med larmcentral och väktartjänst
  • Utomhussiren med med blixtljus

Larma upp allt från cykelrum till lägenheter mot våran samverkans-app för enkel och effektiv larmövervakning.

Vi erbjuder alltid montage och service.

Håll koll när ett larm går för att enklare kunna sätta in rätt insats.

Back To Top